Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Derivate discutabile (II)

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Secțiunea Studii și articole, p. 263
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

12Iulia MărgăritNoi comentarii etimologice și semanticeEditura Academiei2010
18Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
2Magdalena Popescu-MarinDin istoria derivării cu sufixe în limba românăLR, XV (1), 411966
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: