Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte din limba română veche absente din DELR, vol. I, literele A–B

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXIV (1), p. 9
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

2Victor CelacDicţionarul limbii române. O propunere de redactareDimitrescu – Niculescu, II, 2012018
15Florica DimitrescuTeme lexicale actuale (începutul secolului al XXI-lea)Editura Academiei2014
3Florica DimitrescuNote despre datare şi predatare . LR, LV (5-6), 3012006html
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
4Viorica PamfilLexicul Paliei de la Orăștie. Observații generaleCL, VII (1), 1311962
4Viorica PamfilCalcuri romîno-maghiare în „Palia de la Orăștie”CL, II, 2091957
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: