Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Analiza gramaticală a construcțiilor circumstanțiale

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 3, p. 46
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The paper presents a semantic, formal and functional description of the exceptive, concessive, temporal, relative and modal constructions that include distinct syntactic positions. From the heterogeneous character of this type of circumstance construction, corresponding to the surface structure follows the difficulty and often the confusion of its grammatical analysis.
The comparative constructions make up a special paragraph through the recording as a peculiarity of the semantic and functional relation defined stylistically by means of the comparison. Among the existing types, the comparison “image” and the comparison “paradigm” impose themselves as object of research. Without pretending to be a pioneer in the grammatical analysis of these constructions, I present the (scientific) solutions relevant to the morphological and syntactical structure of the present-day Romanian language.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

2Luminița ChioreanPrepoziţia. Precizări preliminarii la demersul teoretic (I)Studia UPM, 21, 282016pdf
2Luminița ChioreanAdnotări la gramatica prepozițieiLRM, XIX (11-12), 812009pdf

Referințe în această publicație: 14

3Luminița ChioreanDescrierea textuală a pronumelui semiindependent. Secventa “al (a ai ale)”AUA, 32002html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
21Ștefan HázyPredicativitatea
Determinare contextuală analitică
Dacia1997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Sintaxa
Junimea1983
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
26G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
6D. CrașoveanuSînt circumstanțiale complementele opozițional, cumulativ și de excepție, precum și subordonatele corespunzătoare?LR, XVIII (2), 1471969
4Fulvia CiobanuCu privire la construcțiile care exprimă cumulul și excepțiaLR, XI (4), 3751962
3Paula DiaconescuPe marginea unor lucrări despre morfemSCL, XIII (4), 5191962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: