Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Aspecte ale relevanței în discursul politic românesc
  • Aspects of relevance in the Romanian political discourse

Autor:
Publicația: Diacronia, 9, A132
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Această lucrare investighează discursul politic din perspectiva teoriei relevanței în raport cu funcția de persuasiune rezonabilă orientată spre alegători. Obiectivele cercetării sînt identificarea și descrierea 1) mecanismelor de convingere utilizate în discursurile campaniei electorale, 2) a metastrategiei de mimare a dialogului și 3) a modului în care discursul politic încalcă principiile relevanței. Realizarea obiectivelor necesită o metodologie cu două dimensiuni—retorică și lingvistică—prin intermediul unor instrumente de analiză logico-argumentativă, lexico-semantică și pragmastilistică. Cercetarea este axată pe discursurile campaniilor electorale politice: sloganuri și discursuri ale campaniilor electorale recente din România.
    Strategiile discursive cel mai frecvent întîlnite sînt: i) utilizarea diferitelor tipuri de raționament falacios și ii) limbajul vag.
  • This paper investigates political discourse from the perspective of relevance theory in relation to the function of reasonable persuasion oriented towards voters. The research’ objectives are to identify and to describe: 1) the mechanisms of persuasion used in election campaign speeches; 2) the meta-strategy of miming dialogue; 3) the manner in which political discourse infringes upon the principles of relevance. The accomplishment of the objectives requires a two-fold methodology: rhetorical and linguistic by means of instruments of lexical-semantic, pragma-stylistic and logical-argumentative analysis. The research is focused on political election campaigns speeches: slogans and speeches of the Romanian recent election campaigns.
    The most frequently encountered discourse strategies are: i) the use of various types of fallacious reasoning and ii) vague language.
Cuvinte-cheie:
  • retorică, stilistică, sociolingvistică
  • rhetoric, stylistics, sociolinguistics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

2Liliana Ionescu-RuxăndoiuSugestii privind interpretarea pragma-retorică a discursului electoralDindelegan2007
42Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO