“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Aspecte ale relevanței în discursul politic românesc
  • Aspects of relevance in the Romanian political discourse

Author:
Publication: Diacronia, 9, A132
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Această lucrare investighează discursul politic din perspectiva teoriei relevanței în raport cu funcția de persuasiune rezonabilă orientată spre alegători. Obiectivele cercetării sînt identificarea și descrierea 1) mecanismelor de convingere utilizate în discursurile campaniei electorale, 2) a metastrategiei de mimare a dialogului și 3) a modului în care discursul politic încalcă principiile relevanței. Realizarea obiectivelor necesită o metodologie cu două dimensiuni—retorică și lingvistică—prin intermediul unor instrumente de analiză logico-argumentativă, lexico-semantică și pragmastilistică. Cercetarea este axată pe discursurile campaniilor electorale politice: sloganuri și discursuri ale campaniilor electorale recente din România.
    Strategiile discursive cel mai frecvent întîlnite sînt: i) utilizarea diferitelor tipuri de raționament falacios și ii) limbajul vag.
  • This paper investigates political discourse from the perspective of relevance theory in relation to the function of reasonable persuasion oriented towards voters. The research’ objectives are to identify and to describe: 1) the mechanisms of persuasion used in election campaign speeches; 2) the meta-strategy of miming dialogue; 3) the manner in which political discourse infringes upon the principles of relevance. The accomplishment of the objectives requires a two-fold methodology: rhetorical and linguistic by means of instruments of lexical-semantic, pragma-stylistic and logical-argumentative analysis. The research is focused on political election campaigns speeches: slogans and speeches of the Romanian recent election campaigns.
    The most frequently encountered discourse strategies are: i) the use of various types of fallacious reasoning and ii) vague language.
Key words:
  • retorică, stilistică, sociolingvistică
  • rhetoric, stylistics, sociolinguistics
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

2Liliana Ionescu-RuxăndoiuSugestii privind interpretarea pragma-retorică a discursului electoralDindelegan2007
42Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN