Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le lieu d’articulation et les habiletés articulatoires dans une perspective évolutive

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LXIV (1), p. 29-82
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The articulatory organs determine how the sounds are formed and produced, yet, in themselves – as anatomic-physiological organs – , they are not individualizing and restrictive for a given linguistic community. The exercise of the articulatory organs is essential and brings forth significant results; nevertheless, however intense, it cannot lead to results completely independent of the concrete structure of the articulatory organs, annulling their determinations.
Cuvinte-cheie:Basis of Articulation, Articulatory habits
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: