Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

An acoustic and articulatory description of the Romanian vocalic system

Autor:
Publicația: Bucharest Working Papers in Linguistics, XX (2)
p-ISSN:2069-9239
Editura:Universitatea din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: