Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aspecte ale eficacităţii stilului în retorica lui Aristotel

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 13, p. 88
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:Book III of Aristotle's “Rhetoric” consists of 19 chapters and develops, in a first phase, various aspects regarding style, focusing on the oratorical action itself - pronuntiato and actio, although the latter is resumed strictly to declamation; further on, during the second phase, the constituent parts of the discourse are subjected to an elaborate analysis. Aristotle's systemic construction, based on the persuasive categories of Rhetoric, will represent the foundation of the New Rhetoric as a theory of argumentation, in the view of professor Chaïm Perelman and his assistant, Lucie Olbrecths-Tyteca, authors of the “Treatise on Argumentation” (Brussels, 1958).
Cuvinte-cheie:oratorical style, qualities, stylistic corectness, effects, forms, proof
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: