Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A concrete situation of linguistic contact Romanian-Ukrainian

Autor:
Publicația: ANADISS, 26, Secțiunea Pour une rhétorique de l’identité, p. 383-386
p-ISSN:1842-0400
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:В об’єднаній Європі, яка підтримує принцип Єдність у різноманітті, питання мовного контакту між двома мовами, що належать, генеалогічно, до неспоріднених сім’ям, є надзичайно актуальним. Проблема полілінгвізму та, загалом, мультикультуралізму на Буковині викликало і викликає особливий інтерес, не тільки серед лінгвістів, а й з точки зору соціології, антропології, етнографії та фольклору.
Cuvinte-cheie:білінгвізм, мовний контакт, лінгвістична інтерференція
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

5Ioan LobiucLingvistică generalăInstitutul European1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: