“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

A concrete situation of linguistic contact Romanian-Ukrainian

Author:
Publication: ANADISS, 26, Section Pour une rhétorique de l’identité, p. 383-386
p-ISSN:1842-0400
Publisher:Editura Universităţii din Suceava
Place:Suceava
Year:
Abstract:В об’єднаній Європі, яка підтримує принцип Єдність у різноманітті, питання мовного контакту між двома мовами, що належать, генеалогічно, до неспоріднених сім’ям, є надзичайно актуальним. Проблема полілінгвізму та, загалом, мультикультуралізму на Буковині викликало і викликає особливий інтерес, не тільки серед лінгвістів, а й з точки зору соціології, антропології, етнографії та фольклору.
Key words:білінгвізм, мовний контакт, лінгвістична інтерференція
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

5Ioan LobiucLingvistică generalăInstitutul European1997

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: