Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limbajul ,,coţcăresc” – indice al stilului aluziv, ambiguu

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 14, p. 125
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:Ion Creangă’s language is characterized by a series of facts that makes its writing original and special. Due to word games, subtleties, puns, paraphrases, ambiguity etc Tohăneanu called its languages “limbaj coţcăresc” (a kind of tricky, funny language). We shall underline this feature of Creangă’s language, taking into consideration the critics’ opinions and giving different illustrations for each situation.
Cuvinte-cheie:language, ambiguous, word, subtlety
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

28Pierre FontanierFigurile limbajuluiUnivers1977

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: