Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Greco - Latin Foundations of the Medical Metaphor: The Role of Linguistics in Terminology

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 14, p. 42
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:This study follows the evolution of two conceptual models - the habitat and the anthropocentric model - which founds the medical metaphor of Greco-Latin origin used in the English medical terminology and the Neo-Latin languages. It also follows the complex relationship between terminology, etymology, semantics and the natural languages - through a contrastive analysis of the usage and of the context - in the English, French and Romanian language. Out of the two models the habitat is the one which has generated the most conceptual parts in medicine, especially in Nomina Anatomica. There are specific divisions within both studied models with an impact upon the conceptual-semantic dynamics and upon the unity of holistic vision: “the interior” of the Greek and/or Roman house is the favourite metaphor for “the interior parts of the human body” Gr. θάλαμος,-ου; Lat. cellula, ae; Lat. trabecula, ae etc); the metaphorical model of “the linking elements between the components of the Greek and/or Roman home” has become the model of anatomical “relations” between parts of the human body (Lat. atrium, ii). Three are the conceptual subsystems of the “anthropocentric model” based on which the medical metaphor of Greco-Latin origin is developed: man and family; parts of the human body; sensations.
Cuvinte-cheie:Medical metaphor; Greco-Latin; Conceptual model; Descriptive-linguistic terminology; English; Neo-Latin languages
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: