Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente paratextuale în discursul religios. Analiză semio-lingvistică pe un corpus de presă scrisă

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 30 (1), Secțiunea Varia, p. 223-231
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The paper offers a semio-linguistic analysis of a corpus of religious written press taking into account the title as a paratextual element of the religious discourse.
Cuvinte-cheie:semio-linguistic analysis, written press, religious discourse
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
9Sanda-Maria ArdeleanuRepere în dinamica studiilor pe text
De la o gramatică narativă (GN) către un model de investigaţie textuală (IT)
Editura Didactică și Pedagogică1995

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: