Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Considerații referitoare la cartografierea antroponimelor și toponimelor românești
  • Considerations related to the mapping of Romanian anthroponyms and toponyms

Autor:
Publicația: Diacronia, 8, A118
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Articolul încearcă să evidențieze unele aspecte referitoare la cartografierea toponimelor și antroponimelor, atît în spațiul românesc, cît și la un nivel mai larg (european, mondial). În cazul toponimelor, este evidențiată răspîndirea oiconimelor cu sufixele –ești, –eni/–ani, –ari, –ovți/–evți, –inți în spațiul românesc. Acest spațiu include teritoriul actual al României și Republicii Moldova și acele regiuni din Ucraina, Bulgaria și Ungaria ce au aparținut, temporar, statului român. Sufixele românești –ești, –eni/–ani, –ari apar cel mai frecvent, cea mai mare prezență înregistrînd-o primul sufix. Pentru cartografierea antroponimelor, ne-am oprit, deocamdată, la cartografierea răspîndirii numelor care au sufixul –escu, la nivel mondial, pe state. Se constată că acest sufix apare cel mai frecvent în România și/sau Republica Moldova.
  • The article tries to highlight some aspects related to the mapping of toponyms and anthroponyms, in the Romanian space and also at a larger level (European, world). In the case of the toponyms we highlighted the repartition of oikonyms with the suffixes –ești, –eni/–ani, –ari, –ovți/–evți, –inți in the Romanian space. This space includes the present territory of Romania and Republic of Moldova and the regions of Ukraine, Bulgaria and Hungary that belonged temporarily to the Romanian state. The Romanian suffixes –ești, –eni/–ani, –ari appear more frequently, the most important being the first. For the mapping of the anthroponyms we presented only the mapping of the repartition of names with the suffix –escu, at the world level, by countries. This suffix appears most frequently in Romania and/or in the Republic of Moldova.
Cuvinte-cheie:
  • toponim, antroponim, cartografiere, spațiul românesc
  • toponym, anthroponym, mapping, Romanian space
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO