Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Importanţa principiilor directoare în cercetarea lingvistică: profesorul G. Ivănescu

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, XI (1), Secțiunea Memento, p. 63-69
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Importance of guiding principles in linguistic research: Professor G. Ivănescu]
Professor G. Ivănescu Considering that the dichotomy between the linguistics of literary languages and the linguistics of non-literary languages, developed by Professor G. Ivănescu, in Storia delle parlate popolari e storia delle lingue letterarie, is fundamental to both general linguistics and Romance linguistics, the author of this paper examines how the linguistics of literary languages could generate the pre-comparative phase in the history of linguistics, a well-defined phase having its own goals and epistemological profile.
Cuvinte-cheie:Romance linguistics, linguistics of literary languages, theoretical paradigm, rhetoric, grammar
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: