Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les écrits religieux et l’unité de la langue roumaine

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, IX, Secțiunea Comunicare de plen, p. 13-24
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:As a defining and distinguishing component of Old Romanian culture, religious writing has played a constant and programmatic role in shaping believers’ moral and social attitude, on the one hand, and their means of expression, on the other. The dissemination of texts and the continuous movement in Romanian space of copyists, typographers and sermon prints implicitly favoured and, at one time, against the background of remarkable cultural consensus, even imposed linguistic unity, which became effective in service books towards mid-eighteenth century. In the nineteenth century, this first unitary form of literary norms in Church books constituted the basis for the unification of the Romanian language in culture and in secular writing.
Cuvinte-cheie:Romanian language, religious writing, literary language, unification of literary norms
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
8Ion GhețieContribuții la problema unificării limbii române literare. Momentul 1750LR, XX (2), 1131971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: