Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Equivalence/ analogy in common vocabulary, absolute cognitive synonymy in specialised vocabulary

Autor:
Publicația: Journal of Romanian Literary Studies, 14, p. 86-95
e-ISSN:2248-3004
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

6Inga DruțăDinamica terminologiei româneşti sub impactul traduceriiCentrul Editorial-Tipografic al USM2013
42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
36Gheorghe ChivuCivilizație și cultură
Considerații asupra limbajului bisericesc actual
Editura Academiei1997
81Eugeniu CoșeriuIntroducere în lingvisticăEditura Echinox1995; 1999
12Gheorghe ChivuStilul celor mai vechi texte științifice românești (1640–1780). II. Stilul textelor lingvisticeLR, XXX (1), 451981
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: