Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sur les traits distinctifs des consonnes du roumain littéraire

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LII (3), p. 303-308
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The author presents a revised version of the analysis he had proposed in Studii şi cercetări lingvistice XXVII, 1976, 6. The modifications introduced are the following: 1. the distinctive feature [–nasal] is included in the phonological content of the compact obstruents; 2. the distinctive feature [+grave] is replaced by [–strident] in the definition of /h/ (and, as a consequence of this change, [–grave] is replaced by [+strident] in the definitions of the two palatal fricatives).
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: