Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Atlasul lingvistic al dialectului aromân, bază pentru cercetarea raporturilor aromâno-albaneze

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVI, p. 215-221
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The linguistic atlas of the Aromanian dialect as a ground for a comparative research with the Albanian language]
Our paper is intended to emphasize some semantic correspondences between Aromanian and Albanian, as shown by the linguistic maps of the most recently published source, ALAR (= Linguistic Atlas of the Aromanian Dialect).
Such correspondences are, in our opinion, the result not of the influence of one of the two idioms upon the other, but of the contacts established between the speakers in a central linguistic area comprising Albania, Macedonia and Bulgaria (with extensions in Greece). The revival of a series of Latin inherited words in Aromanian, upon an Albanian pattern (most frequently – but not always – filled with loanwords from Latin), is a consequence of those contacts.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

1Cătălina VătășescuElemente albaneze pe hărţile Atlasului lingvistic al dialectului aromânFD, XXXIV, 2542015pdf
1Sextil PușcariuEtimologii și notițe etimologiceDR, X (2), 2851938-1941pdf
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 444-5541921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: