Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La frontière culturelle dans la traduction du texte littéraire: filtrage, passage et métissage

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 21, p. 149
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Translation is commonly considered today as an intercultural process. The cultural dimension is not only related to linguistic boundaries and limitations, but also to an extra-linguistic element based on underlying representations that give statements their coherence and acceptability in society and influence the implicit message interpretation in the target language. Considering translation as a form of intercultural communication and the translator as the principal agent of this communication, this article discusses the correlation between translation, language, representation and culture.
Cuvinte-cheie:Translation studies, language, culture, representation, literary text
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

15Christian BaylonSociolinguistique: société, langue et discoursNathan1991; 2002

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: