Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Emfaza interogativelor totale afirmative

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 417-435
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Dans cette étude, qui fait partie d’une recherche acoustique-auditive plus ample sur les propositions interrogatives totales ayant la structure VO(Adj), on s’intéresse aux interrogatives caractérisées par une focalisation restreinte (insistance), par comparaison aux interrogatives caractérisées par une large focalisation.
Les interrogatives disposant d’une focalisation restreinte ont, sauf l’emphase modale (interrogative), une emphase sémantique, qui peut coïncider avec celle modale. Les moyens de réalisation de l’emphase sémantique sont: l’accroissement de la durée et de l’intensité des sons du constituent focalisé, sa délimitation, ainsi que la modification du contour inonatif de l’interrogative.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 3

1Adrian Turculeț, Vasile Apopei, Doina JitcăAspecte ale intonaţiei propoziţiilor interogative totale cu structura VO (Adj)ALIL, XLIV-XLVI, 832004-2006pdf
html
25Laurenția Dascălu-JingaMelodia vorbirii în limba românăUnivers Enciclopedic2001
7Andrei AvramParticularități ale intonației interogative în graiul din MuscelFD, VIII, 431973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: