Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

BIIA (toponim şi antroponim)

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 161-164
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:En considérant que les étymologies proposées par les auteurs des monographies Biia – vatră de istorie şi cultură et Biia – 800 de ani. Contribuţii la monografia satului Biia, pour le nom de la localité Biia (lat. via ‘chemin’, respectivement sp. villa ‘villa’) ne sont pas justifiées, l’auteur montre que le nom en question a pour base un anthroponyme homophone qui est, probablement, un hypocoristique slave ou formé selon un modèle slave, avec le suffixe -j- (- -¯) rattaché à une base anthroponymique Bi-. Cette base provient des prénoms tels que Ljubisav ou Ljubislav, cf. srb. Bisa, Bica (= Biţa), Bi-s-a, Bi-c-a, mentionnés par Milica Grković.
Le nom de la localité Biia (située sur Tîrnava Mică) pourrait être aussi un hypocoristique de Benjamin ou Benedict parce qu’il est rendu dans les premiers documents par les formes Benye, Beynye, Bewnye.
L’anthroponyme Bia (= Biia) est attesté pour la première fois en 1639, mais le nom de localité Bieşti, attesté déjà en 1430 dans des documents, prouve indirectement que le nom de personne Biia est plus ancien que sa première attestation connue.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

2Dumitru Loșonți, C. LupeaToponimia localităţii Racoviţă (Jud. Sibiu)ALIL, XXXI, 3291986-1987pdf
html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: