Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stereotipii lingvistice – de la discursul repetat la limba de lemn. Desemantizare graduală în cadrul discursului totalitar

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Critical dossier: Critical discourse and linguistic variation: Cultural and linguistic stereotypes, p. 181-192
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Between repeated discourse and the inflexible structures of the wooden language, linguistic stereotypes are dialectal constructions linguistically stable, that maintain the determinism of the signification created in the diachronic evolution of language,wich is characteristic to the repeated discourse, but instead, loses gradually its functions and causes the appearance of some incompatibilities at the level of syntagmatic relations, being a precursor of the artificial structures specific to the wooden language.
Our study proposes an analysis of the way linguistic stereotypes solidarize with thought stereotypes, and become causal factors for the conventional assignment of sense in the case of wooden language structures and of the gradual corruption process of their functions, in the totalitarian discourse.
Cuvinte-cheie:linguistic stereotypes, repeated discourse, wooden language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: