Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Stereotipia comentariului incident de conformitate în stilul biblic-religios. Conţinut, geneză, funcţii

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Critical dossier: Critical discourse and linguistic variation: Cultural and linguistic stereotypes, p. 99-110
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Our paper focuses on finding out the content, origin and functions of a particular syntactic and semantico-pragmatic sterotype in Paul’s Epistle to the Romans. Our findings – which are positive as to the structural value of the stereotype under investigation – involve a broader characterization of the religious functional style in terms of form and content.
Cuvinte-cheie:structural stereotype, pragmatic force, religious functional style, the semantics of conformity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: