Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Preliminarii teoretice la o analiză a clișeului/stereotipului din discursul artistic

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Critical dossier: Critical discourse and linguistic variation: Cultural and linguistic stereotypes, p. 71-77
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Stereotyping is a transversal concept which targets any compartment of communication, observed from complementary theoretical perspectives. In this article, we clarify some of the concepts and terms “stereotype” and “cliché” and we show that whereas there are numerous approaches to the stereotype role regarding artistic discourse in foreign literature, this research is still incipient in Romanian bibliography.
Cuvinte-cheie:stereotype, cliché, complementary theoretical perspectives, discourse
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
51Stelian DumistrăcelDiscursul repetat în textul jurnalistic
Tentația instituirii comuniunii fatice prin mass-media
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
48Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: