Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studiu de caz. Un tip de stereotipie în actul traducerii

Autori:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Critical dossier: Critical discourse and linguistic variation: Cultural and linguistic stereotypes, p. 57-69
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The article is carefully focused on a strategy of translation constantly used by Ioan Piauriu Molnar in the Romanian version of Claude François Xavier Millot’s work, Eléments d’histoire générale ancienne et moderne. It is about interpolation, which explains (by synonyms or paraphrases) the numerous neologisms introduced in the text.
Cuvinte-cheie:translation, strategy, interpolation, explanation, neologism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: