Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Variaţia lingvală: unele aspecte teoretice

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 26 (1), Secțiunea Critical dossier: Critical discourse and linguistic variation: Cultural and linguistic stereotypes, p. 49-56
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Variation is a multidimensional phenomenon that has not received adequate attention so far. In addition to its purely linguistic aspects, variation is also a result of the national linguistic mentality, which depends on linguistic, social, political and cultural factors. The examination of variation involves a study of national characteristics, which do not reside in culture (language) as an object, as an ontological reality, but in culture (language) as a subject, as a gnoseological reality.
Cuvinte-cheie:creativity, culture, lingual mentality, national specificity, variability, modeling
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: