Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Discursul religios între tradiție și inovație

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 161-173
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present paper advocates the idea that the religious discourse, a particular instantiation of discourse, triggers the rhetoric energies according to the personality of the orator, the solidarity of the speakers and the importance of the message. In line with this functional modal focus, the author advocates the need to study the persuasive force of the Orthodox Christian religious sermon from a puzzle-like point of view, in order to underline the continuities and discontinuities of several sermon rhetorical strategies. The theoretical assumptions are evidenced by adequate examples.
Cuvinte-cheie:religious discourse, rhetoric, strategies, Romanian culture
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

11Sorin GuiaDiscursul religios
Structuri și tipuri
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2015html
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
9Constantin SălăvăstruRaţionalitate şi discursEditura Didactică și Pedagogică1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: