Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le mot praxis dans la langue roumaine. Parcours lexicographique

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VIII, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 31-38
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present study aims to examine the way in which the word praxis ‘fact, practice’ – already detected in Old Romanian (praxiu), in religious texts or in historical writings – is used in various (con)texts and with different meanings. A diachronic perspective is adopted; nevertheless, from time to time, the discussion also approaches synchronic language facts.
Cuvinte-cheie:vocabulary, semantics, Greek, Romanian, diachrony, etymology, morphology, the life of words
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: