Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Oralitatea în configurația stilurilor funcționale

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XXVII (3), Secțiunea Limba română azi, p. 49
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:We discuss in this article the issue of style as a fundamental concept of culture, of functional styles, delimited according to common criteria and orality (oral, familiar, dialectal or colloquial style etc.). We try to argue that orality does not meet the classification criteria of functional styles and, therefore, cannot be considered one of them, but a way of utterance, at most. At the same time, we cannot speak of purity of style anymore, as was traditionally accepted, because we collectively witness a visible interplay of styles both in a written and in oral form due to the linguistic inclusion of all speakers in the virtual communication circuit as well as due to the unlimited access to information following the emergence of multiple means both media and technological, or a combination of the above.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

5Doina Marta BejanHuliganismul verbal şi limbajul violenţei în presa românească actualăDistorsionări, 29-322009pdf
html
2Crina HerțegOrientări în stilistica modernăAUA, 8 (1), 249-2562007html
99Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
14Ștefan MunteanuIntroducere în stilistica operei literareEditura de Vest1995
52Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
9Paula DiaconescuStructura stilistică a limbii. Stilurile funcționale ale limbii române literare moderneSCL, XXV (3), 2291974
1Mircea BorcilăAspecte ale unei sinteze teoretice în stilisticăCL, XVII (2), 3091972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: