Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova în cadrul dialectului dacoromân

Autor:
Publicația: Revistă de lingvistică și știință literară, LI (3-4), Secțiunea Dialectologie, p. 116
p-ISSN:0236-3119
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
3Ion PătruțRaporturi fonetice ucraino-româneDR, XI, 511948pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: