Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Similarities and differences between the Grammar of Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, 1757 and the Orthography of Constantin Diaconovici-Loga, 1818

Autor:
Publicația: Journal of Romanian Literary Studies, 10, p. 77-82
e-ISSN:2248-3004
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The philological study contains a comparative analysis of the “Romanian Grammar”, by Dimitrie Eustatievici Braşoveanul, 1757 (edition by N. A. Ursu, Scientific Publishing House, Bucharest, 1969) end “Orthography or the correct spelling to guide Romanian language writers”, Buda, 1818, by Constantin Diaconovici-Loga. We have tried to see the extent to which Diaconovici-Loga was influenced by the previously published normative writing.
Cuvinte-cheie:Constantin Diaconovici-Loga, grammar, orthography, literary, normative
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

1Mihaela Marcu, Alexandra IorgulescuÎmprumuturi si calcuri în terminologia gramaticii lui Constantin Diaconovici-LogaAUA, 7 (1)2006html
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: