Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Publicitatea din domeniul turismului și ciberspații ale călătoriei
  • Tourism advertising and cyberspaces of travelling

Autor:
Publicația: Diacronia, 5, A74
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În contextul globalizării cibernetice, noțiuni precum „spațiu” și „loc” sînt reconsiderate din perspectiva studiilor de consum și de antropologie. Ne propunem să descriem spațiul și locul în lumina reclamei din domeniul turismului, întrucît includem toate cele trei noțiuni în categoria fenomenelor sociale importante de astăzi. În același timp, mass-media apare în dezbaterea noastră ca un strat secundar care poziționează potențialele gazde și potențialii turiști într-un tip de relație și percepție a spațiului și a locului diferit. Însă, sîntem preocupați în special de aspectul discursiv al cuplului spațiu-loc, în cadrul experienței turistice virtuale, considerată o lectură prospectivă care ar putea genera schimb real în destinație. Acest lucru ne va conduce, în mod inevitabil, la o cercetare interdisciplinară, întrucît vom urmări o echilibrare a studiului nostru între antropologie culturală și socio-semiotică.
  • In the context of cyber-globalization, notions such as ‘space’ and ‘place’ are reconsidered from anthropologic and consumerist studies points of view. We aim at describing space and place in the light of tourism advertising as we include all the three notions in the category of nowadays important social phenomena. At the same time, the media appears in our debate as a second layer of space that positions potential hosts and potentials tourists in a different type of relation and perception of space and place. Yet, we are mainly preoccupied by the discursive aspect of space-place couple within virtual touristic experience, considered as prospective reading that may generate real exchange in the destination. This will inevitably lead us to an interdisciplinary research as we aim at balancing our study between cultural anthropology and socio-semiotics.
Cuvinte-cheie:
  • publicitatea în turism, spațiu, loc/non-loc, ciberspațiu
  • tourism advertising, space, place/non-place, cyberspace
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO