Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Valeurs modales et fonction méta-illocutionnaire plurielle du marqueur discursif allons, allons : un désaccord rassurant

Autor:
Publicația: Studii de lingvistică, 6
Hommages à Ligia Stela Florea
p-ISSN:2248-2547
Editura:Facultatea de Litere din Oradea
Locul:Oradea
Anul:
Rezumat:[Valorile modale și funcția meta-ilocuționară plurivocă a conectorului discursiv allons, allons : un dezacord securizant]
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: