Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concepţia lui Al. Philippide despre categoria gramaticală a aspectului verbal

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, IX (2), p. 32
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

22Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: