Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La modernisation latino-romane du lexique roumain. Le modèle interne

Autor:
Publicația: Diversité et identité culturelle en Europe, XIII (2), p. 7
p-ISSN:2067-0931
Editura:Editura Muzeul Literaturii Române
Locul:București
Anul:
Rezumat:Latin Romance modernization of the Romanian literary vocabulary was attained, at the end of the 18th century, primarily by lexical borrowing and by calque. The documents also indicate an inherent component of the process, several authors arguing, sometimes in theoretical writings, for the formation of neologisms through derivation from the “root words”, basic vocabulary lexemes inherited from Latin.
Cuvinte-cheie:History of language, literary vocabulary, Latin Romance modernization, derivation, calque
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: