Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sur la polygenèse dans la terminologie linguistique : paronymes et homonymes terminologiques

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LXI (2)
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The authors address the concept of “terminological polygenesis”, with particular focus on the linguistic terminology, within which they discuss paronymic (and parasynonymic) pairs such as lexicologie and lexiologie, semiologie and semologie/semeiologie, and homonymic pairs such as logologie1,2 and noematologie1,2. The comparative historical analysis of these concepts shows the creation of paronyms (and “etymological” parasynonyms) in complementary relation to each other and, by polygenesis, the creation of terminological homonyms (with known different authors), which belong to different (although related) scientific fields and were independently introduced in the language.
Cuvinte-cheie:polygenesis, paronyms, synonymy, homonymy, terminology
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

4Cristinel MunteanuNoematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. CoşeriuPhil. Jass., IX (2), 85-942013pdf
html
7Cristian MoroianuMotivarea internă a relaţiilor semantice. Sinonimia analizabilăControverse, I, 2732010pdf
51Stelian DumistrăcelDiscursul repetat în textul jurnalistic
Tentația instituirii comuniunii fatice prin mass-media
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: