Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Metalimbajul în sistemul limbajelor de programare

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 595
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:In this paper we try to clarify the mechanisms of programming languages starting from the general concepts, the alphabet and vocabulary, syntax and the semantics of artificial languages compared to natural languages. Within programming languages we analyze metalanguage elements, the combinations of letters, numbers, word categories, the set of symbols and the commands used in the program.
Cuvinte-cheie:programming language, semantics, syntax, symbol, metalanguage
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: