Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Începuturile proxeniei clasice

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 327
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The analysis we propose seeks to capture the transformations in the economy of the hospitality discourse, as it passes from private (xenía) to public hospitality (proxenía) or, in other words, to identify the moment diplomatic discourse makes its presence. In order to illustrate this fact, two famous Homeric passages will be taken into consideration, one belonging to The Iliad (IX. 197-668) – the emissary in the warrior context sent to former allies in order to determine them to rejoin the warrior group they had deserted, and the other belonging to The Odyssey (VI. 1-210) – the peaceful emissary, in its personal name, as an ethnic exploration in order to establish commercial and peaceful relations.
Cuvinte-cheie:diplomacy, discourse, hospitality, xenía, proxenía
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: