Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studenții anului pregătitor și integrarea lor în mediul socio-cultural românesc

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 283
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:In this article, we presented some aspects regarding the preparatory year where foreign strudents have to learn Romanian as a foreign language in order to be able to follow an universitary program in Romanian. The problems that we described are related to the history of the preparatory year in Romania, specially in Constanta, then the program specific and charactheristics, including organizational and functionality issues. We brought into atention the status of foreign students from preparatory year, and also some issues regarding their capacity of integration into the Romanian social and cultural space, without missing the aspects concerning the difficulties related to the integration of the foreign students in the new environment. We concluded our presentation by sustaining the importance of teaching the Romanian language as a foreign language, a didactical activity that implies a specific strategy, taking into consideration the category of students to whom it addresses to.
Cuvinte-cheie:foreign students, preparatory year, integration
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: