Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concepte terminologice

Autor:
Publicația: Romanoslavica, XL, p. 93-102
p-ISSN:0557-272X
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Терминологические понятия]
В статье представлены определения терминологических понятий, найденных в основных работах русских и румынских лингвистов: термин, терминология, терминоведение и т.д.
В настоящее время пробrлеме терминологических понятий лингвистами уделяется огромное внимание. Термин изучается синхронно и в её историческом развитии, но он остаётся более неопределённой и разноопределяемой единицей. Хотя существует много терминологических работ, до сих пор не было разработано единое определение термина.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 2

11Ion CoteanuTerminologia tehnico-științifică. Aspecte, problemeLR, XXXIX (2), 951990
4Ana Canarache, Constant ManecaÎn jurul problemei vocabularului științific și tehnicLR, IV (6), 16-241955pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: