Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le journal d’Alice Botez- pèlerinage de la solitude

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, V, Secțiunea Literatura și sacrul, p. 379-386
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Less known personality of Romanian culture, Alice Botez, carries on her complex cultural activity, through a large space worried of time, crossing contradictory and challenging points of view. Cartea realităţilor fantastice – Jurnal, first published in 2001, printed by “Curtea Veche” Publishing House, is a really subtle meditation over the human’s possibilities of surviving to this permanent fight between Good and Evil, between Dark and Light. In fact, the diary clears an exceptional destiny settled on the confluence of two incompatible cultural periods. Her cultural carcer is a rising one, worried of a certain solitude whose saving reflex of isolation shows an instinct of suffering.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: