Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Names of Colours in Romanian Cookbooks

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LX (4), p. 87
Hommage à Carmen Vlad: un modèle de rigueur et de sensibilité scientifique
Issue coordinators: Liana Pop, Mihaela Munteanu Siserman, Ștefan Gencărău
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • The paper deals with a series of colour names identified in Romanian cookbooks throughout over one and a half century, while focusing on various equivalence relationships between these lexemes; such relationships are deemed typical of the gastronomic subcode.
  • [Nume de culori în cărțile de bucate românești]
    Articolul se ocupă de câteva nume de culori identificate în cărți de bucate românești de-a lungul unui secol și jumătate și vizează relații de echivalență între lexeme, considerate tipice pentru subcodul gastronomic.
Cuvinte-cheie:
  • colours, gastronomy, contextual synonymy, functional style
  • culori, gastronomie, sinonimie contextuală, stil funcțional
Limba: engleză

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 2

5Angela Bidu-VrănceanuAnaliza structurală a vocabularului limbii române contemporane
Numele de culori
Editura Universității din București1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: