Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Archaic lexical elements in the universal chronicle by Mihail Moxa

Autor:
Publicația: Journal of Romanian Literary Studies, 5, p. 190-195
e-ISSN:2248-3004
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The analysis of archaic elements in Old Romanian language (XVIIth century), in terms of linguistics, seeks both a description of the phenomenon under literary norms of the time, but also a reference to the situation in current Romanian language.
Cuvinte-cheie:archaic, borrowing, slavic, linguistics, language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
51Alexandru GraurEtimologii româneștiEditura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: