Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aplicarea marxism-leninismului în lingvistica romînească

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, III, p. 9
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

22Alexandru GraurIntroducere în lingvisticăEditura Științifică1958; 1965; 1972
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
11Emil PetroviciInfluenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii româneSocietatea de științe istorice și filologice1956
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
10Dimitrie MacreaProbleme de foneticăEditura Academiei1953

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: