Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Language Peculiarities: when language evolves that much that speakers find it strange

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 18, p. 138
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:The article deals with the idea that language is an interesting instance of cultural evolution and that the users of a certain language are bound to influence and be influenced by it. We have focused our short debate upon the case of the English language, since it is the language that affects the largest majority of speakers using it as non-native tongue.
Cuvinte-cheie:language, English, cultural evolution, national mark
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

52Georgiana Lungu-BadeaTeoria culturemelor, teoria traduceriiEditura Universității de Vest2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: