Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Une aventure roumaine-française (Alice Călugăru)

Autor:
Publicația: Journal of Romanian Literary Studies, 2, p. 3-18
e-ISSN:2248-3004
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The article explores the life and work of poet Alice Călugăru, as a paradigmatic example of the passage of the Romanian literature from the traditional cycle, rurally inspired, to the modernist cycle. After a recap of the adventurous life of the poet, the article traces the evolution of her poetry, from the so-called ‘samanatorist’ stage to the phase of modern emancipation, by focusing especially on the sensual and sensualist vision and the imaginative audacity of Alice Călugăru – which made her the most ‘erotic’ and ‘passionate’ poet of all the Romanian literature. The study also underlines the poet’s ambition to become a French writer, an ambition which failed, even though she did manage to publish a novel in France.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

38Iulian BoldeaIstoria didactică a poeziei românești
Perspective analitice
Editura Aula2005
30Mircea ScarlatIstoria poeziei româneşti
I., II., III., IV.
Editura Minerva1982, 1984, 1986, 1990

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: