Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The CVX Theory of Syllable. A Single-Slot Analysis of the Initial Consonant Clusters in English and in Slovak

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 4 (1), p. 205
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:
  • The paper presents the results of the research verifying the proposed universal nature of the CVX theory of syllable. The character of the word-initial clusters in English and in Slovak has been evaluated in terms of three basic concepts of the so-called morphological approach to syllable structure as introduced by Duanmu (2009). The data indicates that while in English all onset clusters form a complex sound or can be explained by morphology, in Slovak the number of possible word-initial clusters is much higher, their structure is more heterogeneous and not all of them can be accounted for by morphology.
  • [Teoria CVX a silabei. Analiză în măsură mică şi unică a grupurilor iniţiale de consoane în limba engleză şi slovacă]
Cuvinte-cheie:CVX theory, consonant clusters, complex sound, feature specification
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: