Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A few considerations on drama translation

Autor:
Publicația: Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology and Cultural Studies, 4 (1), p. 195
p-ISSN:2066-768X
e-ISSN:2066-7698
Editura:Transilvania University Press
Locul:Brașov
Anul:
Rezumat:
  • The translation of literary texts is, as a rule, a difficult task, and it basically requires talent, patience, linguistic and extra-linguistic knowledge. Furthermore, drama translation compounds the issue and claims, besides all the above mentioned qualities, the translator’s awareness of the dual nature that drama displays: a text written for an audience and performed on stage, or a text written for readers and laid down on page. This dual nature will necessarily be rendered in translation.
  • [Câteva consideraţii asupra traducerii dramelor]
Cuvinte-cheie:drama, translation, performance, book form
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: