Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Latinizarea antroponimelor turceşti în operele lui Dimitrie Cantemir

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXI (1), p. 92-96
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This essay operates an analysis on the Turkish personal names, as they appeared in Cantemir’s Latin works. Most of the times, the writing suffers the influences of the bibliographical sources – humanist works also written in Latin and the Othman histories written in Turkish language. Sometimes, the author’s own experience dictates the manner of “latinization” for a certain name. Cantemir’s cultural background often helps him to use the proper form; all these influences led to a diversity of forms circumscribed to the circulation of ideas and works at the end of XVIIth century.
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].